Sidensjö Framtid

Redovisning av utdelade bygdemedel 

I mars 2016 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för första gången. Det gällde för 2015 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2015:

Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2016, fördelningen ser ut så här:

Sidensjö EFS 36 000:-
Brynge Kulturförening 137 000:-
Sidensjö Bygdegård 45 000:-
Hembygdsföreningen 20 000:-
Hinnsjöns FVO 12 000:-
Sidensjö IK 200 000:-
Betania Skureå 24 000:-
Drömmebygden 66 000:-
Sidensjö Framtid 30 000:-

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.
---------------------------------------------------------------------------------------

I mars 2017 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för andra gången. Det gällde för 2016 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2016:
Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2017, fördelningen ser ut så här:

Bygdegården 30 000
Tjäls Intresseförening 120 000
Rössjö 65 000
EFS 22 000
Betania 18 000
Drömme 120 000
Brynge 75 000
Sidensjö IK 80 000
Sidensjö Hbf 40 000

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.

---------------------------------------------------------------------------------------

I mars 2018 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för tredje gången. Det gällde för 2017 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2017:

Bygdemedel till en summa av 576 000:- har fördelats i början av 2018, fördelningen ser ut så här:

Förening Tilldelat belopp

Betania 20 000
Bygdegården 50 000
Drömme 50 000
EFS 11 000
PRO 20 000
Rössjö 25 000
Sidensjö Framtid 10 000
Sidensjö IK 370 000
Tjäls Intresseförening 20 000
Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor.

---------------------------------------------------------------------------------------
I mars 2019 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för fjärde gången. Det gällde för 2018 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2018:

Bygdemedel till en summa av 590 000:- har fördelats i början av 2019, fördelningen ser ut så här:

Brynge 20 000 Fiberanslutning
Rössjö 25 000:- Tak, utescen
Kyrkan 25 000:- Barnverksamhet
Betania, Skureå 20 000:- Elpiano, bord
Hembydsföreningen 90 000:- Takbyte
Sidensjö Jaktklubb 180 000:- Skjutbana, upprustning
Sidensjö IK 100 000:- Golv
Sidensjö EFS 50 000:- Ombyggnad
Bygdegården, Grindnäset 30 000:- Förråd
Drömme, alla 3 föreningar 30 000:- Hockeysarg
Tjäls Intresseförening 20 000:- Boulebana

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på 1326 000:-

---------------------------------------------------------------------------------------

Ansökningar beviljade hösten 2019 – utbetalning mars 2020

Sidensjö förskola: Fotbollsmål 3 840

Drömme Renovering: Bagarstuga 70 000

Sidensjö IK: Belysning elljusspår 150 000 

Nolås Bya-förening: Upprustning badplats 110 000 

Betania: Elpiano 20 000

EFS: Viloplats 10 000

 Bygdegården: Golv, fiber, lekyta 30 000

 By Intresse-förening: Toalettvagn 70 000

 Rössjö: Flotte, bord, grill, utedass 25 000 

Hembygdsföreningen: Tak, fönster 80 000 

Kyrkan: Flygel 20 000

Tjäl: Röjning gamla vägar 15 000

Summa 603 840

--------------------------------------------------------------------------------------

Fördelning av bygdemedlen från Nordisk Vindkraft för 2020. Medlen utbetalades i mars 2021 från Nordisk Vindkraft.

 Hembygds-föreningen: Målning, 55 000

Betania: Värmepump, 29 000

Gammvägen Nätersjö-Å: Grillplats, röjning, 30 000

Brynge Kulturförening: Diskrum, 80 000

Tjäl: Badbrygga, 70 000

Bygdegården: Altan, 47 000

Sidensjö IK: Gräsklippare, 100 000

PRO: Utflykter, 20 000

Rössjö: Ljudanl. m.m., 55 000

Fyrklövern: Robotkatt m.m., 4 500

Drömme m.fl.: Bakugn, 90 000

 Summa: 580 500

Sidensjö Framtid: Adm. samt förenings-verksamhet, 30 000

Totalt: 610 500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fördelning av bygdemedlen från Nordisk Vindkraft för 2021. Medlen utbetalades i mars 2022 från Nordisk vindkraft.

                                         Förening                    Sökt för                                   Sökt                      Anslaget

                                         Sidensjö EFS            Bergvärme                             120 000                 110 000

                                         Sidensjö IK               Skidstugan renovering      160 000                 100 000

                                        Rössjö By- Kultur   Jubileum, brygga, m.m.      91 000                    50 000

                                       Nolås                             Väg, flytbryggor                    70 000                    35 000

                                       Björnböle vägför.     Vägsladd                                  50 000                    35 000

                                      Betania                          Förråd, fiberanslutning  128 000 + 23 300   20 000

                                      Tjäl                                   Hjärtstartare                          32 125                     30 000

                                     Bygdegården                Grovkök, altanmöbler      40 000                     20 000

                                    Drömme                         Skoterbro, lyse m.m.        130 000                   75 000

                                    Brynge                            Hjärtstartare                        35 000                      30 000

                                    Hinnsjön FVO               Båtar                                      30 000                       16 000

                                    Lokala Livsmed.gr.    Marknadsföring               150 000                       50 000

                                    Sidensjö PRO              Boulebana                          40 000                        40 000

                            Summa                                                 1 099 425               611 000