Sidensjö Framtid
Informationssida för Föreningen Sidensjö Framtid

Redovisning av utdelade bygdemedel  

I mars 2016 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för första gången. Det gällde för 2015 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.
Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2015:
Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2016, fördelningen ser ut så här:

Sidensjö EFS 36 000:-
Brynge Kulturförening 137 000:-
Sidensjö Bygdegård 45 000:-
Hembygdsföreningen 20 000:-
Hinnsjöns FVO 12 000:-
Sidensjö IK 200 000:-
Betania Skureå 24 000:-
Drömmebygden 66 000:-
Sidensjö Framtid 30 000:-

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.
---------------------------------------------------------------------------------------

I mars 2017 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för andra gången. Det gällde för 2016 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2016:
Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2017, fördelningen ser ut så här:

Bygdegården 30 000
Tjäls Intresseförening 120 000
Rössjö 65 000
EFS 22 000
Betania 18 000
Drömme 120 000
Brynge 75 000
Sidensjö IK 80 000
Sidensjö Hbf 40 000

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.

---------------------------------------------------------------------------------------

I mars 2018 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för tredje gången. Det gällde för 2017 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2017:

Bygdemedel till en summa av 576 000:- har fördelats i början av 2018, fördelningen ser ut så här:

Förening Tilldelat belopp

Betania 20 000
Bygdegården 50 000
Drömme 50 000
EFS 11 000
PRO 20 000
Rössjö 25 000
Sidensjö Framtid 10 000
Sidensjö IK 370 000
Tjäls Intresseförening 20 000
Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor.

---------------------------------------------------------------------------------------
I mars 2019 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för fjärde gången. Det gällde för 2018 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2018:

Bygdemedel till en summa av 590 000:- har fördelats i början av 2019, fördelningen ser ut så här:

Brynge 20 000 Fiberanslutning
Rössjö 25 000:- Tak, utescen
Kyrkan 25 000:- Barnverksamhet
Betania, Skureå 20 000:- Elpiano, bord
Hembydsföreningen 90 000:- Takbyte
Sidensjö Jaktklubb 180 000:- Skjutbana, upprustning
Sidensjö IK 100 000:- Golv
Sidensjö EFS 50 000:- Ombyggnad
Bygdegården, Grindnäset 30 000:- Förråd
Drömme, alla 3 föreningar 30 000:- Hockeysarg
Tjäls Intresseförening 20 000:- Boulebana

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på 1326 000:-

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 10 oktober 2019 – utbetalning mars 2020

Sidensjö förskola Fotbollsmål 3 840

Drömme Renovering bagarstuga 70 000

Sidensjö IK Belysning elljusspår 150 000 

Nolås Bya-förening Upprustning badplats 110 000

 Betania Elpiano 20 000

EFS Viloplats 10 000

 Bygdegården Golv, fiber, lekyta 30 000

 By Intresse-förening Toalettvagn 70 000

 Rössjö Flotte, bord, grill, utedass 25 000 

Hembygdsföreningen Tak, fönster 80 000 

Kyrkan Flygel 20 000

Tjäl Röjning gamla vägar 15 000

Summa 603 840

Föreningen Sidensjö Framtid bildades som en samarbetsgrupp mellan föreningar i Sidensjö i samband med ett stormöte under våren/vintern 2004. Det var församlingen genom komminister JanOlof Nordström som tog initiativet till mötet. Vid första årsmötet 30 augusti 2005 ombildades arbetsgruppen till en förening där föreningar i Sidensjö kan bli medlemmar. 

Syftet med föreningen är att den ska tillvarata Sidensjöbygdens intressen, vara med och påverka beslut eller förslag som kommer från kommunen och andra förvaltningar och som rör Sidensjöbygden.
Föreningen som består av människor som är aktiva i föreningslivet i Sidensjö ska också arbeta fram förslag till åtgärder som gagnar Sidensjöbygden.

Styrelse 2020-2021

Börje Edin, ordförande 
Inger Edin, vice ordf., Sidensjö IK inger.edin (@) gmail.com 
Lennart Bylund, kassör, kossamu (@) telia.com
Bertil Westin, sekr., IOGT-NTO Drömme, bertil.westin (@) telia.com
Sven-Erik Näsman, Sidensjö Hembygdsförening
Eddie Edvinsson, Sidensjö Bygdegårdsförening, eddie.edwinsson (@) gmail.com
Lennart Edmark, Sidensjö EFS / Betania Skureå, l_edmark (@) yahoo.se
Monica Näsman, Sidensjö Församling, monica.nasman (@) telia.com
Lennart Sundwall, Sidensjö PRO
Skriv in e-postadressen själv i meddelandet och ersätt (@) med @