Föreningen Sidensjö Framtid bildades som en samarbetsgrupp mellan föreningar i Sidensjö i samband med ett stormöte under våren/vintern 2004. Det var församlingen genom komminister JanOlof Nordström som tog initiativet till mötet. Vid första årsmötet 30 augusti 2005 ombildades arbetsgruppen till en förening där föreningar i Sidensjö kan bli medlemmar.

Syftet med föreningen är att den ska tillvarata Sidensjöbygdens intressen, vara med och påverka beslut eller förslag som kommer från kommunen och andra förvaltningar och som rör Sidensjöbygden.
Föreningen som består av människor som är aktiva i föreningslivet i Sidensjö ska också arbeta fram förslag till åtgärder som gagnar Sidensjöbygden.
  

Birgitta Sedin, ordförande birgitta.sedin (@) sensus.se 
Lennart Bylund, kassör kossamu( @ ) telia.com          
Johan Sandström, v. ordf.
Hembygdsföreningen
johan.sandstrom (@) y.lrf.se
Bertil Westin, sekr., 
IOGT-NTO Drömme
bertil.westin (@) telia.com
Eddie Edvinsson, Sidensjö Bygdegårdsförening            
Lennart Edmark, Sidensjö EFS / Betania Skureå l_edmark (@) yahoo.se
Monica Näsman, Sidensjö Församling sven-erik.nasman (@) telia.com 
Uno Nilsson, Sidensjö PRO  
   
             
Skriv in e-postadressen själv i meddelandet och ersätt (@) med @