Årets Sidensjöbo

 

Årets Sidensjöbo 2016 blev Mattias Persson. Utmärkelsen delades ut på Kubbyran 6 augusti av Carina Norberg Lundberg från Sidensjö Sparbank och Sidensjö Framtids ordförande Birgitta Sedin. 

Mattias har stor del i att Nätraälven Skog haft en sån fantastisk utveckling. För fem år sedan hade föreningen 720 st. medlemmar och omsättningen låg på 57 milj. kronor, idag har man 1040 st. medlemmar och omsätter ca 120 milj. kronor.
En sådan utveckling skapar både arbetstillfällen och framtidstro i Sidensjö. Förutom arbetet med Nätraälven deltar Mattias även på andra sätt i Sidensjö, ex. är han styrelsemedlem i Sidensjö Sparbank.

Därför får Mattias Persson utmärkelsen Årets Sidensjöbo 2016.


Årets Sidensjöbo 2015 blev Janne Berggren, Teg. Utmärkelsen delades ut på Kubbyran 1 augusti av Sidensjö Framtids ordförande Birgitta Sedin och Thomas Edbladh från Sidensjö Sparbank. 

Janne Berggren är en möjliggörare som gett Sidensjö en efterlängtad och livsnödvändig affär. En affär som är både handelsbod och träffpunkt för Sidensjöborna. Med god service och social gemenskap som bidrar till att Sidensjö är levande och attraktivt att bo kvar i. Utan sådan service överlever inte landsbygdens samhällen. 

Därför får Janne Berggren utmärkelsen Årets Sidensjöbo 2015.


Årets Sidensjöbor 2014 blev Ulla och Roland Thelin. Utmärkelsen delades ut på Kubbyran 2 augusti av Sidensjö Framtids ordförande Birgitta Sedin. 

Under många år har Ulla och Roland lagt ned ett enormt ideellt arbete inom Sidensjös föreningsliv. Den mycket välskötta och uppskattade badplatsen i Drömme som besöks av både Sidensjöbor och av utomstående besökare är bara ett exempel av många där de lagt och lägger ned mycket arbete. Den fina samlingslokalen Valhalla i Drömme är ett annat. Dessutom hinner de med att vara stöttepelare inom IOGT-NTO Drömme som bedriver ungdomsverksamhet och kulturaktiviteter för barn och vuxna i Sidensjöbygden.
Därför får Ulla och Roland priset som Årets Sidensjöbor 2014.


Årets Sidensjöbo 2013 blev Ella-Marie Byström, välkänd Sidensjöprofil och lärare på Sidensjöskolan. Priset delades ut på Kubbyran 10 augusti av Birgitta Sedin från Sidensjö Framtid och Thomas Edblad från Sidensjö Sparbank.