Redovisning av utdelade bygdemedel

 
I mars 2016 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för första gången. Det gällde för 2015 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2015:

Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2016, fördelningen ser ut så här:

Sidensjö EFS 36 000:-
Brynge Kulturförening 137 000:-
Sidensjö Bygdegård 45 000:-
Hembygdsföreningen 20 000:-
Hinnsjöns FVO 12 000:-
Sidensjö IK 200 000:-
Betania Skureå 24 000:-
Drömmebygden 66 000:-
Sidensjö Framtid 30 000:-

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.
Nu i höst har ansökningar lämnats in för 2016 och de pengarna betalas ut i mars 2017.

I mars 2017 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för andra gången. Det gällde för 2016 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2016:

Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2017, fördelningen ser ut så här:

Förening                          Tilldelat belopp

Bygdegården                   30 000
Tjäls Intresseförening    120 000
Rössjö                              65 000
EFS                                  22 000
Betania                            18 000
Drömme                        120 000
Brynge                             75 000
Sidensjö IK                      80 000
Sidensjö Hbf                   40 000
 

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.