Redovisning av utdelade bygdemedel

 
I mars 2016 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för första gången. Det gällde för 2015 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2015:

Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2016, fördelningen ser ut så här:

Sidensjö EFS 36 000:-
Brynge Kulturförening 137 000:-
Sidensjö Bygdegård 45 000:-
Hembygdsföreningen 20 000:-
Hinnsjöns FVO 12 000:-
Sidensjö IK 200 000:-
Betania Skureå 24 000:-
Drömmebygden 66 000:-
Sidensjö Framtid 30 000:-

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.
Nu i höst har ansökningar lämnats in för 2016 och de pengarna betalas ut i mars 2017.

I mars 2017 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för andra gången. Det gällde för 2016 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2016:

Bygdemedel till en summa av 570 000:- har fördelats i början av 2017, fördelningen ser ut så här:

Förening                          Tilldelat belopp

Bygdegården                   30 000
Tjäls Intresseförening    120 000
Rössjö                              65 000
EFS                                  22 000
Betania                            18 000
Drömme                        120 000
Brynge                             75 000
Sidensjö IK                      80 000
Sidensjö Hbf                   40 000
 

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor och alla som sökte fick anslag från bygdemedlen.


I mars 2018 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för tredje gången. Det gällde för 2017 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2017:

Bygdemedel till en summa av 576 000:- har fördelats i början av 2018, fördelningen ser ut så här:

Förening                          Tilldelat belopp

Betania                             20 000
Bygdegården                   50 000
Drömme                          50 000
EFS                                  11 000
PRO                                  20 000
Rössjö                              25 000
Sidensjö Framtid            10 000
Sidensjö IK                     370 000
Tjäls Intresseförening     20 000

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på långt över en miljon kronor.


I mars 2019 delades bygdemedlen från Nordisk Vindkraft ut för fjärde gången. Det gällde för 2018 eftersom bygdepengen betalas ut året efter. Sammanställningen finns härunder.

Utdelade medel för ansökningar gjorda hösten 2018:

Bygdemedel till en summa av 590 000:- har fördelats i början av 2019, fördelningen ser ut så här:
                     
Förening    Tilldelat belopp Ändamål
Brynge 20 000 Fiberanslutning
Rössjö   25 000:- Tak, utescen
Kyrkan 25 000:- Barnverksamhet
Betania, Skureå 20 000:- Elpiano, bord
Hembydsföreningen 90 000:- Takbyte
Sidensjö Jaktklubb 180 000:- Skjutbana, upprustning
Sidensjö IK 100 000:- Golv
Sidensjö EFS 50 000:- Ombyggnad
Bygdegården, Grindnäset 30 000:- Förråd
Drömme, alla 3 föreningar 30 000:- Hockeysarg
Tjäls Intresseförening 20 000:- Boulebana
     
     
     

Inkomna ansökningar hade en totalsumma på 1326 000:-